İletişim Hattı +90 (286) 212 07 66
Tüm Haberler

Reforme Erkek Kuzu Satış İlanı

  • 07.06.2024
  • canakkaletb
Değerli Sektör Kurulu Üyesi,

TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan ve aşağıda belirtilen Reforme Erkek Kuzu Satış İlanını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çanakkale Ticaret Borsası
Genel Sekreterliği

İ L A N

1. İşletmemiz yetiştirmesi Cins ve Irkları 5.madde belirtilen Toplam 4.200 Baş Reforme Küçükbaş hayvan canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma usulü ile partiler halinde satılacaktır.

2. İhale, 13.06.2024 Perşembe günü saat 14.30’da Konya ili Sarayönü ilçesine 28 km mesafedeki İşletme merkezinde Alım Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 26.06.2024 Çarşamba günü saat 14.30’da aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

3. İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâh veya imzalı adres beyanı vermesi,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesi ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

4. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

5. Ekte yer almaktadır.

6. İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup 1.540.350,00TL.’dir. Kesin teminat ise ihale tutarının % 10’dur.

7. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

8. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, İşletmenin T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR76 0001 0006 0005 9943 7852 40 nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

9. İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve İşletmemizde görülebilir.

10. Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale kanunun ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES : Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü 42430 Sarayönü/KONYA
Tel... : 0.332.6228701 / 6228702
Faks. : 0.332.6228707
Mail :gozlu.tic@tigem.gov.tr
Bünyamin ULUKAVAK (Ticaret ve Satın Alma Şefi)
  • Reforme Erkek Kuzu Satış İlanı
  • Reforme Erkek Kuzu Satış İlanı

Çanakkale Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç