İletişim Hattı +90 (286) 212 07 66
Genç Girişimciler Kurulu
Emrah KURU
GGK İcra Komitesi Başkanı
Cem ÖNER
GGK İcra Komitesi Bşk. Yrd.
Emir ÜSTÜN
GGK İcra Komitesi Bşk. Yrd.
Ahmet Yunus SEVİM
GGK İcra Komitesi Üyesi
Burak SEZER
GGK İcra Komitesi Üyesi
Çağdaş BAĞMEŞLİ
GGK İcra Komitesi Üyesi
Çağrı SAVAŞ
GGK İcra Komitesi Üyesi
Doğan DENİZ
GGK İcra Komitesi Üyesi
Emre YILMAZ
GGK İcra Komitesi Üyesi
Hakan KODAK
GGK İcra Komitesi Üyesi
İsmail EKER
GGK İcra Komitesi Üyesi
Mert UYSAL
GGK İcra Komitesi Üyesi
Mücahit ESİN
GGK İcra Komitesi Üyesi
Münir Sadi ÖZSÜER
GGK İcra Komitesi Üyesi
Seçkin SEZER
GGK İcra Komitesi Üyesi

Genç Girişimciler Kurulları, TOBB 06.10.2008 ve 40395 sayılı yasası doğrultusunda kurulmuştur. Kurulun adı TOBB bünyesinde kurulmuş olan Çanakkale İl Genç Girişimciler Kurulu’dur. Çanakkale ve ilçe oda borsaların üyelerinden oluşan kurulun, koordinatörlüğünü Çanakkale Ticaret Borsası üstlenmiştir. Çanakkale İl Genç Girişimciler Kurulunun Amacı; Genç girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Kurul üyeleri toplam sayısı 127 olup, yılda en az iki kere toplanması öngörülmektedir.

Çanakkale İl Genç Girişimciler Kurulu, Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası tarafından önerilen 18-40 yaş arası genç girişimcilerden oluşur.

Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur.

Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek.

GGK bunun yanı sıra;

a) Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,

b) GGK; eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimcilerin iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da desteklemek,

c) Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek,

d) Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek,

e) Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek, çalışmaları ve projelerinde bu kurumlarla ortaklık kurmalarını sağlamak,amacıyla kurulmuştur.

Kurul üyelerinin arasından seçimle İl İcra Komitesi oluşturulmuştur. İl İcra Komitesi üye sayısı 15 kişidir.


İl İcra Komitesinin görevleri arasında ise,

-İldeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,

- Girişimcilik kültürünün İldeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme,

-Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,

- İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme gibi hedefler yer almaktadır.

Borsa Organları

Çanakkale Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç